Zámkové polykarbonátové presklievacie panely

Polykarbonátový zámkový panelový systém s koextrudovanou UV ochranou je prevažne využívaný pre vertikálne a naklonené presklenie.

Hlavná výhoda zámkových panelov spočíva v možnosti vytvorenia dlhého presvetľovacieho pásu bez toho, aby sme museli použiť hliníkových krycích líšt a tesnenia pre spojenie dosiek. A preto je zámkový presklievací systém vhodný pre akékoľvek transparentné presklievacie aplikácie.

Ak je to nutné vzhľadom k výške presklenia alebo vysokej požiadavke na zaťaženie, musí byť inštalované niekoľko pomocných horizontálnych podpier medzi dve hlavné a upevnenie musí byť urobené pomocou AL plochých spôn ( viď. obr. ).

Tieto spony umožňujú pevné pripevnenie na konštrukciu a pritom nezabraňujú panelom v ich tepelnej rozťažnosti. Systémy tiež umožňujú vsadenie vetracích okien do takto vzniknutých presvetľovacích pásov.

Ceny na dopyt.

Vlastnosti zámkových polykarbonátových panelov

 • vysoká kvalita denného svetla
 • nákladová efektivita
 • tepelno izolačné vlastnosti
 • jednoduchá údržba
 • bezpečnosť
 • redukcia oslnenia
 • odolnosť voči ohňu
 • vyhovujú stavebným normám
 • dlhodobá životnosť
 • estetický dojem
 • nepoškodzujú životné prostredie
 • jednoduchá inštalácia
 • ...

Zámkové panely a ich použitie

 • priemyselné haly
 • športové zariadenia
 • vnútorné priečky
 • ...