Montážny postup polykarbonátové zámkové panely

Click 16

 

Pred započatím inštalácie si najprv starostlivo preštudujte montážny návod !!!


Tieto polykarbonátové dosky je ideálne klásť na drevenú konštrukciu, ktorá je tvorená priečnymi podperami vzdialenými cca 1000 mm!

 

Prípravné práce

 • Prekontrolujte či sú komôrky všetkých panelov bez viditeľných nečistôt.
 • Fóliu na vrchnej strane dosky indikujúcu UV filter nechajte po celú dobu inštalácie na paneloch.
 • AL „F“ profil je nutné upraviť tak, aby lícoval s AL „U“ profilom na spodnej aj hornej hrane, a súčasne zakrýval bok prístreška.
 • Otvorené konce komôrok uzatvorte plnou AL páskou (ochrana pred vnikaním hmyzu, prachu a drobných nečistôt).
 • Na konštrukciu nalepte spodnú samolepiacu mikroporéznu gumu 50x3mm (panely nesmú ležať priamo na konštrukcii!). V našej ponuke nájdete túto gumu šedej alebo bielej farby, šírka 30; 50 a 60 mm.

Inštalácia

 • Dôkladne vsaďte prvý panel (s odrezanou zámkou) do AL „F“ profilu (môžete použiť gumenú alebo drevenú paličku) označenú stranou hore (táto strana je opatrená UV filtrom).
 • AL „F“ profil pripevnite zo strany ku konštrukcii - na konce dosiek (napr. vruty 4,0 x 35 mm so šošovkovou hlavou cez podložky s gumou).
 • Do drážky v panele Click vyvŕtajte otvor tak, aby panel bolo možné prichytiť ku každej doske – prevŕtajte iba panel, nie dosku!!!
 • Pre pripevnenie panelov Click k doskám nosnej konštrukcie použite plastové podložky Click. 
 • Inštalujte druhý panel na konštrukciu tak, že ho nasadíte do prvého panelu.
 • Panely do seba musia zapadnúť tak, že zámky „cvaknú“.
 • Postup opakujte až do inštalácie predposledného panelu.
 • Posledný panel (s odrezanou zámkou) pripevnite pomocou AL „F“ profilu podobne ako prvý ku konštrukcii pomocou skrutiek so šošovkovou hlavou cez podložky s gumou).

Dokončenie

 • Na konce panelov opatrené AL páskou nasaďte AL ukončovacie „U“ profily (môžete použiť gumenú alebo drevenú paličku).
 • Na hornú hranu panelov nasaďte AL „U“ profil jednoduchý.
 • Na spodnú hranu panelov nasaďte AL „U“ profil s predĺženou hranou.
 • Ak je horná hrana zastrešenia pri dome alebo stene, je nutné aby vzdialenosť medzi hornou hranou a domom alebo stenou bola min. 100 mm.