Komôrkové plexisklo Plexiglas® - technické listy

Ku stiahnutiu :

 

ALLTOP SDP 2/16-64
Dodávané dĺžky 6000 a 7000 mm
Dodávané šírky 980 až 1200
Svetelná priepustnosť číra: 91 %
Celková priestupnosť energie číra: 82 %
Súč.prestupnosti tepla k 2,5
Tepelná rozťažnosť cca. 5 mm/m
Max. úžitková teplota bez zaťaženia 70
Požiarna charakteristika B2
Hluková izolácia 22 dB
Min. polomer ohybu 0

 

Únosnosť Plexiglas Alltop SDP 16
ZaťaženiePlexiglas Alltop SDP 16 šírka 980 mmPlexiglas Alltop SDP 16 šírka 1200 mm
(N/m2)vzdialenosť priečnych podpier (m)
750 ∞  5,1
1000 4,8 4,2
1250 3,8 3,5
1500 3,1 2,9
1750 2,6 2,5
2000 2,25 2,2
2250 2 2
2500 1,8 1,8
2750 1,7 1,7
3000 1,6 1,6